Rechtbanken

Voor Hoven en Rechtbanken vervullen wij opdrachten als gerechtelijk mandataris inzake:

  • Faillissementswet, Wet op de Continu├»teit van de Ondernemingen, vereffening van vennootschappen
  • Collectieve schuldenregeling