Diensten

Onze juridische dienstverlening richt zich tot overheden, instellingen, ondernemingen en particulieren. Veruit de meeste dossiers kunnen wij volledig in huis behandelen. Zonodig werken wij samen met uw externe adviseurs of bevelen wij u specialisten aan.