Devos & Van den Eynde CVOA
Diestseweg 155
B – 2440 Geel

TEL:  +32 (0) 14  58  55  18
FAX:  +32 (0) 14  58  55  09
MAIL:  info@devosvde-law.be
Ondernemingsnr: 0822.976.011

Bijkantoor:
Venusstraat 17, 2000 Antwerpen

 

Consultatie na afspraak.

OPGELET: Om belangenconflicten te vermijden, kunnen wij, vooraleer er persoonlijk of telefonisch contact geweest is met één van onze advocaten, geen stukken of dossiers inzien. Informatie of bijlagen die ons per brief, fax of e-mail bereiken zonder voorafgaand contact, moeten wij om die reden helaas ongelezen laten.